บ้าน   ริเริ่ม ISYOU ใหม่

ริเริ่ม ISYOU ใหม่

ถ้าคุณได้ระบุช่องว่างในการให้บริการไป Isle of Wight ที่ชุมชนและไม่แน่ใจว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาได้, พูดคุยกับเรา. เราจะใส่ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อใช้ในการระบุสิ่งเป็นบริการใหม่ที่ทำงานได้จะมีลักษณะเหมือน.

เรามีวิสัยทัศน์ขนาดใหญ่และมักจะสำรวจโอกาสใหม่ที่น่าตื่นเต้น, มีมากมายของอาคารซ้ำซ้อนที่อาจจะนำไปใช้ที่ดีขึ้นและเรามักจะเปิดการอภิปรายและความคิด - เพื่อดูพื้นที่นี้!