Σπίτι   ISYOU Πρωτοβουλίες Νέα

ISYOU Πρωτοβουλίες Νέα

Αν έχετε εντοπίσει ένα κενό στον τομέα των υπηρεσιών σε Isle of Wight κοινοτήτων και δεν είναι σίγουροι για το πώς καλύτερα να το αντιμετωπίσουμε, να μας μιλήσει. Θα θέσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για χρήση σε προσδιορισμό τι μια βιώσιμη νέα υπηρεσία θα μπορούσε να μοιάζει.

Έχουμε μεγάλο όραμα και διερευνούν πάντα νέες συναρπαστικές ευκαιρίες, υπάρχει ένα πλήθος των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα και είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συζητήσεις και ιδέες - προσέξτε ώστε αυτό το χώρο!