Domáce   ISYOU Podpora podnikania

ISYOU Podpora podnikania

We have spent a number of months supporting local enterprise, helping existing business to become more entrepreneurial, develop an understanding of their business, gain business skills, so that they can develop their business plan and to turn their aspirations into practical realities, growing it step by step, piece by piece.

This is also true for those with a new enterprise idea – get in touch. Lets see if we can help.

What is social enterprise: Are you an ethically minded entrepreneur motivated by a strong social mission? Spustenie sociálny podnik, vám dáva väčšiu flexibilitu ako na charitu, ale istotu, že vaše hodnoty sú na prvom mieste…Srdce, čo robí sociálny podnik je "podniky vedený sociálne účely,’

Tri hlavné charakteristiky väčšina sociálnych podnikov majú spoločné, sú: životaschopný podnik, ktorý obchoduje služby alebo produkty, sociálne ciele, a spoločenské vlastníctvo. – Sme radi, že sociálny podnik!